IMG 1524             

             20th POETRY AFRICA

UMNCINTISWANO WOKUBHALWA KWEZINKONDLO EZIKOLENI

UMNQAMULAJUQU: 23 Ku-Mandulo 2016

I-Centre for Creative Arts ngaphansi kweNyuvesi yakwaZulu-Natal, ngoxhaso oluvela kwidolobha leTheku; imema bonke abafundi ukuba bathumele izinkondlo zabo njengengxenye yokungenela umncintiswano wesi-20 okuyi- Poetry Africa School competition.

Read more ...

IMG 1524

 

 20th POETRY AFRICA

SCHOOLS POETRY WRITING COMPETITION

DEADLINE: 23 September 2016

The Centre for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal), with principal funding from the City of Durban invites all students to submit their poems as part of the 20th POETRY AFRICA Schools Competition.

Read more ...

aalia-jhaveri-PA-26-Aug

19th Poetry Africa Poster

The Centre for Creative Arts (UKZN) in collaboration with the Durban University of Technology in The Department of Visual Communication Design is delighted to provide some insight into the process of creating and designing the 19th Poetry Africa poster.

Read more ...