Poetry Africa | since 1997
 
22nd Poetry Africa 15 - 20 October 2018
 
PLEASE VISIT www.medium.com/POETRY-AFRICA for the latest updates.
 

 

web_banner_1_Aalia_Jhaveri.jpg

Poetry Africa is calling for traders to apply for stalls at the festival’s finale in the Rivertown precinct.

Read more ...

19TH POETRY AFRICA

UMNCINTISWANO WOKUBHALWA KWEZINKONDLO EZIKOLENI

UMNQAMULAJUQU: 19 Ku-Mandulo 2015

PA10_25.jpg

 

 

I-Centre for Creative Arts ngaphansi kweNyuvesi yakwaZulu-Natal, ngoxhaso oluvela kwidolobha leTheku; imema bonke abafundi ukuba bathumele izinkondlo zabo njengengxenye yokungenela umncintiswano wesi-19 okuyi- Poetry Africa School competition.

Read more ...