PA2013 Schools

17th POETRY AFRICA

International Poetry Festival

14 – 19 October 2013

SCHOOLS POETRY WRITING COMPETITION

The Centre for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal), with principal funding from the City of Durban and the KwaZulu Natal Department of Arts and Culture, calls out to students to submit poems as part of the 17th POETRY AFRICA Schools Competition.

The POETRY AFRICA festival, now in its 17th edition, takes placefrom 14 to 19 October 2013. To set the Durban stage alight this year, are a range of popular international poets including Ari Sitas, Malika Ndlovu, Lesego Rampolokeng, Kabomo Vilakazi, Busiswa Gqulu, Natalia Molebatsi, Kobus Moolman, Khulile Nxumalo and many more.

With its long-standing commitment towards nurturing a culture of reading and writing poetry, especially amongst the youth, Poetry Africainvites high school learners to take up the exciting opportunity of submitting material for the poetry competition which is held in conjunction with the festival. There is no particular topic for the poems and they can be written in English, Zulu or Afrikaans. No more than two poems per learner will be accepted, with a maximum length of one A4 page per poem - illegible entries will not be considered

Poems must be submitted by hand to the Centre for Creative Arts (UKZN Howard College) by email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or faxed to (031) 260 3074 by 20 September 2013. Winners will read their poems on the main stage of the Poetry Africa festival on the evening of 18 October. Prizes will be awarded by Adams Booksellers, with the Mazisi Kunene Foundation awarding the prizes for the Zulu winners. 

For more details about this year’s Poetry Africa, visit www.cca.ukzn.ac.za or call (031) 260 2506.

Organised by the Centre for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal), the 17th Poetry Africa is funded by the City of Durban and the KwaZulu Natal Department of Arts and Culture and the French Insitute of South Africa. The Centre for Creative Arts is housed in the College of Humanities at the University of KwaZulu-Natal. The CCA is currently a special project of the newly appointed Deputy Vice-Chancellor, Professor Cheryl Potgieter, in the College of Humanities at UKZN.

 

17th POETRY AFRICA

International Poetry Festival

14 - 19 kuMfumfu 2013

UMNCINTISWANO WOKUBHALWA KWEZINKONDLO EZIKOLENI

I-Center for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal), ngoxhaso oluvela kwiCity of Durban kanye nomnyango wezobuciko KaZulu Natal imema abafundi ukuthi bathumele izinkondlo zabo kumncintiswano wezikole we17th Poetry Africa International Festival.

Umgubho wePoery Africa, weshumi nesikhombisa (17th) uzoba mhlaka 14 kuya ku19 October 2013. Kuzosinwa kudedelwane enkundleni yezeshashalazi eThekwini lapho kuzobe kukhona osonkondlo abasezingeni lomhlaba singabala u-Ari Sitas, Malika Ndlovu, Lesego Rampolokeng, Kabomo Vilakazi, Busiswa Gqulu, Natalia Molebatsi, Kobus Moolman, Khulile Nxumalo kanye nabanye abaningi.

Njengoba lomgido udume ngoku zibophezela ekwakheni usiko lokufunda  nokubhala izinkondlo, ikakhulukazi kwintsha, i-Poetry Africa imema abafundi bamabanga aphezulu ukuba bathathe lelithuba lokuthumela izinkondlo zabo 

kumncintiswano ozoba khona ngesikhathi salomgubho. Asikho isihloko esibekiwe okubhalwa ngaso. Izinkondlo zingabhalwa ngesiZulu, Isingisi noma ngesibhunu. Umfundi akavunyelwe ukuthi abhale izinkondlo ezingaphezu kwezimbili (2), kudingeka ukuthi ibe ngangekhasi elilodwa iA4 - inkondlo engabhalekanga ngobunono angeke yamukelwe.

Izinkondlo zingathunyelwa e Centre for Creative Arts nge e-mail ku This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nangesikhahlamezi ku 031 260 3074 noma ithunyelwe ngeposi ku Centre for Creative Arts, University of KwaZulu-Natal, Howard College Campus, Durban 4041, South AfrIca. Ngemininingwane egcwele nge Poetry Africa yalonyaka ungavakashela u www.cca.ukzn.ac.za noma ufonele u 031 260 2506

Ngemininingwane ephelele nge Poetry Africa yalonyaka vakashela u www.cca.ukzn.ac.za noma ufonele u (031) 260 2506.

Ihlelwe iCentre for Creative Arts (University of KwaZulu-Natal), i17th Poetry Africa ixhaswe idolobha laseThekwini, umnyango wezobuciko wase KwaZulu Natal kanye ne French Institute of South Africa. I-Centre for Creative Arts ingaphansi kwekolishi le Humanities eNyuvesi yaKwaZulu-Natali. I-CCA iwuhlelo olukhethekile ngaphansi kobuholi kosandakuqokwa uDeputy Vice-Chancellor, Professor Cheryl Potgieter, ekolishi leHumanities eNyuvesi yaKwaZulu-Natal

 

GENERAL ENQUIRIES
Phone: +27 (0)31 260 2506/1816
Fax: +27 (0)31 260 3074 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MEDIA ENQUIRIES
Kwazi Ngubane / Nolwazi Magwaza
Mobile: +(0)73 442 9347 / + (0)76 638 3546
Phone: +27 (0) 31 811 5628
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.versfeld.co.za